داستان کودکانه مورچه‌ی مسافر

the-ant-explorer-story-1

روزی روزگاری، یک مورچه‌ی خیلی بامزه، توی یک جاده اون قدر راه رفت و رفت تا خیلی از خونه دور شد! خیلی خیلی خیلی از خونه دور شد!

Continue Reading

قصه کودکانه مامان مرغه سرش شلوغه

busy-mother-hen-story-1

مامان مرغه روی تخم مرغ‌هاش نشسته بود! اون حسابی صبر کرده بود تا جوجه‌های نازش، تخم‌ها رو بشکونن و بیان بیرون!

Continue Reading